Diş Hekimi Asistanlığı

Yeteneğinizi eğitimle geliştirin

Diş hekimliğinde yardımcı personel hizmetinin önemi, çeşitlenen tedavi seçenekleri ve genişleyen klinik uygulama alanları ile paralel olarak artmaktadır. Sektörde yer alan hastane ve özel kliniklerde yardımcı personel olarak pek çok birey istihdam edilmekte ve bu bireyler sekreterya, sterilizasyon veya cerrahi asistanlık gibi pek çok kritik alanda temel bir eğitimden geçmeksizin hizmet verebilmektedir.

Eğitim programının amacı, sektörde hizmet veren yardımcı personelin, sektördeki çağdaş uygulamalarda bilgi düzeylerini artırarak sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır.

Bu programı tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de donatılacaklardır.

Eğitimin süresi 6 haftadir.

Eğitimin İçeriği

Diş hekimliği ile ilgili temel kavramlar

Diş hekimi muayenehanesinin işlevi.

Diş hekimi yardımcısının görevi ve önemi.

Dişlerin anotomisi, diş dokularının histolojisi ve morofolojisi ile ilgili genel bilgiler.

Temel sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri.

Hasta kayıtları, dental ve medikal bilgilerinin kaydedilmesi.

Diş hekimliğinde kullanılan cihazlar, aletler ve temel sarf malzemeler.

Muayenehanede kullanılan cihaz ve aletlerin temizliği, bakımı ve korunması.

Hastanın ve tedaviye göre kullanılacak malzemelerin hazırlanması (kanal tedavisi, cerrahi, diş dolgusu vb.)

Diş röntgen cekimine hastanın hazırlanması ve korunma yolları.

Diş hekimliğinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon (sterilizasyon metodları, enfeksiyondan korunma metodları)

Ofis, malzeme, hastaların randevu ve zamanlarının ayarlanması, hastaların karşılanması, hasta kayıtlarının saklanmasıİstihdam Alanları ve İş Olanakları

Devlet, üniversite ya da araştırma hastanelerinde (Sözleşmeli olarak),

Özel hastanelerde (Kadrolu olarak),

Polikliniklerde,

Tıbbi laboratuvarlarda,

Aile hekimleri merkezlerinde,

Diş hekimleri muayanelerinde,

Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.