Hasta Kayıt Kabul (Tıbbi Sekreterlik) Eğitimi

Yeteneğinizi eğitimle geliştirin

Hasta Kayıt Kabul (Tıbbi Sekreterlik) Eğitimi


Kursun Amacı
Günümüzde kolay edinilebilen mesleklerden birisi olan hasta kayıt kabul (eski adıyla tıbbi sekreterlik) görevlisi; yeni özel, devlet ve üniversite hastaneleri, özel poliklinik ve muayenelerin giderek artmasıyla çalışma alanı oldukça genişlemiş popüler bir meslektir. Pek çok sağlık kurumunda bu alanda yetişmiş personele ihtiyaç duymaktadır.

MEB Onaylı Sertifika

Kare Kariyer Akademisi, Denizli’deki modern ofis sınıflarında, Bilgisayar İşletmenlik Eğitim Programıyla sektör ve mesleğe en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediği bu eğitime sizi davet ediyor.

Hasta Kayıt Kabul Kursu

Temel anatomi ve terminolojiye, yasal mevzuata hakim, randevu-hasta kabul ve işlemleri, arşivlenmesini bilen personelin yetişmesini sağlamak.

Kimler Katılabilir?

Eğitim programına; 16-55 yaş arası, ilköğretim mezunu dahil tüm lise ve dengi okul mezunları, açık öğretim öğrenci veya mezunları, ev hanımları, iş arayanlar, kariyerine sağlık sektörü alanında devam etmek isteyenler, hasta yönlendirme, danışma, kayıt, hekim asistanlığı gibi görevler yapanlar, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları katılabilir.

Ücretsiz İş Destek Departmanı

Kursiyerlerimiz, kurumsal üyelerimizin de aralarında bulunduğu yüzlerce işletmeye İş Destek Departmanımız tarafından tavsiye edilmekte, somut personel talepleri ise sadece öğrencilerimizden karşılanmaktadır.
  • Eğitim Detayları
  • Müfredat
  • Sertifikalar
  • Eğitim Takvimi
  • Başarı Hikayeleri
  • Bilgi Almak İstiyorum


Günümüzde kolay edinilebilen mesleklerden birisi olan hasta kayıt kabul (eski adıyla tıbbi sekreterlik) görevlisi; yeni özel, devlet ve üniversite hastaneleri, özel poliklinik ve muayenelerin giderek artmasıyla çalışma alanı oldukça genişlemiş popüler bir meslektir. Pek çok sağlık kurumunda bu alanda yetişmiş personele ihtiyaç duymaktadır. Mesleğin en önemli şartı güler yüzlü ve disiplinli çalışma arzusunda olmaktır.


Kamuoyunda “Tıbbi Sekreterlik” olarak bilinen eğitimin gerçek adı “Hasta Kayıt Kabul İşlemleri” kursu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak verilmekte olup eğitim içeriklerimiz MEB müfredatlarının yanı sıra sürekli olarak konusunda uzman tıp uzmanlarınca güncellenmektedir.


Tıbbi sekreterler istihdam edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan bu kurumlar içerisinde tıbbi dokümantasyon süreçleri söz konusudur. Tıbbi sekreterlerin; sağlık kurumlarında bu süreçleri iyi takip edebilmesi ve aynı zamanda tıbbi sekreterlik görevleri ve özelliklerine yönelik bilgi sahibi olması gerekir.


• Eğitim programı ile kursiyer, yaptığı iş ve işlemlerin bilincinde olarak;
• Tıp terminolojisi ve temel anatomi bilgisi öğrenmesi
• Tüm tıbbi doküman çeşitleri, kullanım alanları ve dokümanlar hakkındaki yasal düzenlemeleri bilmeleri,
• Hastalıkların uluslararası teşhis ve tanı kodlarına hakimiyeti (ICD Kodlaması)
• Randevu, hasta kabulü ve hasta işlemleri
• Hasta ile doğru iletişim, problem çözme ve hastaların yönlendirilmesi,
• Hasta dosyalarının oluşturulması, yapılan tedavi ve işlemlere göre kayıtların güncellenmesi, dosyaların arşivlenmesi ve dosya saklama yöntemleri konusunda bilinçlenmesi hedeflenmiştir.


Hasta kabul işlemleri kursuna kimler katılabilir / katılmalıdır?


Eğitim programına; 16-55 yaş arası, ilköğretim mezunu dahil tüm lise ve dengi okul mezunları, açık öğretim öğrenci veya mezunları, ev hanımları, iş arayanlar, kariyerine sağlık sektörü alanında devam etmek isteyenler, hasta yönlendirme, danışma, kayıt, hekim asistanlığı gibi görevler yapanlar, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları katılabilir.


Hasta kabul işlemleri iş olanakları nelerdir?

Öğrencilerimiz tıbbi sekreter, tıp sekreteri, hasta kabul personeli, hasta kayıt kabul çalışanı, tıbbi sekreterlik departmanı çalışanı, tıbbi asistan, klinik yönetici yardımcısı, tıbbi ofis yöneticisi unvanlarıyla mezun olmaktadır.


Ücretsiz İş Destek Departmanı


Eğitim programına katılan öğrencilerimiz, kurumsal üyelerimizin de aralarında bulunduğu yüzlerce işletmeye İş Destek Departmanımız tarafından tavsiye edilmekte, somut personel talepleri ise sadece öğrencilerimizden karşılanmaktadır. İş Destek Departmanından faydalanmak ücretsiz olup mezun olduktan sonraki iki yıl için geçerlidir.


• Ücretsiz İş Destek ve Kişisel Gelişim Eğitimleri
• CV hazırlama ve mülakat teknikleri
• Etkili beden dili
• Etkili iletişim eğitimi
• Diksiyon

Bilgisayar İşletmenliği Kursu ile birlikte,Temel bilgisayar bilgilerinin verildiği bu eğitim ile işyerinde ya da günlük hayatında bilgisayar kullanan ya da kullanmak isteyen, raporlama, tablolar, teklif, makale, sunumlar hazırlamak ve internet kullanmak isteyen herkes içindir. Her hangi bir işte çalışmak için çok önemli olan Bilgisayar İşletmenlik eğitimi genel anlamda bilgisayar okur yazar olmanızı sağlar.


• Temel Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri
• Windows İşletim Sistemleri ve Farklılıkları
• Microsoft Office Word
• Microsoft Office Excel
• Microsoft Office Outlook
• Microsoft Office Power Point
• Etkin İnternet Kullanımı
• Dosya Güvenlik ve Anti Virüs Uygulamaları
• Çevresel Cihazların Kullanımı
• Multimedia Uygulamaları
• Donanım ve Program Kurulumu
• PC Network Bağlantıları

Sertifikasyon
Eğitim programı sonunda, sınavlara katılarak devlet memurluğu sınavlarında ve resmi/özel sağlık kuruluşlarında geçerli olan hasta kabul işlemleri MEB sertifikasını da alabilirsiniz.


• Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hasta kabul işlemleri sertifikası
• Medikal İngilizce başarı sertifikası
• Sağlık çalışanları için işaret dili başarı sertifikası
• Uluslararası ICA belgesi ( international cv attachment)

Eğitim Süresi
Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi: 6 Hafta
Haftada 2 günlük eğitimler

Yapım Aşamasında...