İnsan Kaynakları Uzmanlığı

Yeteneğinizi eğitimle geliştirin


Günümüzde gerek özel sektörde gerekse kamu kuruluşlarında personel yönetiminde insan kaynakları yönetimine doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Personel yönetimi; işe alma, işten çıkarma, arşiv tutma, ücret bordrolarını hazırlama gibi idari ve teknik işler olarak görülürken, insan kaynakları yönetiminde; insanın işletme için en değerli sermaye olduğu anlayışıyla birlikte çok daha fazla uzmanlık gerektiren yeni misyonlar eklenmiştir.

Kare Eğitim ve Kariyer Merkezi’mizde bu branşta ilerlemek isteyen arkadaşlarımıza yönelik eğitimlerimizi almak için hemen başvurabilirsiniz.