NETSİS-LOGO

Yeteneğinizi eğitimle geliştirin

BİLGİSAYAR UYGULAMALI MUHASEBE EĞİTİMİ


Muhasebe ve Finansman eğitimlerimizin sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış getirmiştir.Ülkemizde işletmelerin hızla değişim göstermesine paralel olarak daha kurumsal ve rekabetçi bir yapıda sektörde yer almaları için mali ve finansal yapılarının daha güçlü hâle gelmesi gerekmektedir.Tüm sektörlerin gelişimine paralel olarak, sektörler bazında işletmelerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Eraka Kariyer Akademisi, Denizli’ deki modern ofis sınıflarında Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans ( İleri Muhasebe) Kursu Eğitimi programıyla sektör ve mesleğe en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediği bu eğitime sizi davet ediyor.

 • Eğitim Detayları
 • Müfredat
 • Sertifikalar
 • Eğitim Takvimi
 • Başarı Hikayeleri
 • Bilgi Almak İstiyorum

KİMLER KATILABİLİR?

Temel bilgisayar bilgisine sahip olan ve engin bir bilim dalı olan muhasebe & finans alanda kendini geliştirerek kariyer hedeflerini büyük tutmak isteyen herkes bu eğitim programımıza katılabilir. Era Kariyer Eğitim Kurumlarında eğitim alan tüm muhasebe kursu Denizli öğrencileri ücretsiz iş desteği ve ücretsiz eğitim tekrarı hakkına sahip olmaktadır.

 • Muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler
 • Bilgisayar otomasyon muhasebe programlarını öğrenerek işsizlik sorununa son vermek isteyenler
 • Muhasebe alanında çalışan ancak program bilgisi olmayanlar
 • Kısa süreli,kolay bir eğitimle kısa zamanda kariyer basamaklarını tırmanmak isteyenler
 • Lise mezunu,Açık Öğretim öğrencisi yada mezunu,üniversite öğrencileri yada mezunları başta olmak üzere dileyen herkes Bilgisayarlı Muhasebe/Netsis kurslarına yazılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Standart Paket : 3,5 AY

NETSİS-LOGO (Sadece Programlar) : 2 Ay

EĞİTMEN KADROSU

Eğitimler, Muhasebe müdürleri , Finans uzmanları ve Mali Müşavirlerden oluşan uzman kadroyla birlikte uygulama eksenli olarak verilir. Eğitimle birlikte kursiyerlerimizin piyasada yer edinebilmeleri için temel ön muhasebe uygulamaları ile birlikte sektörler bazında değişen ve kullanılan ticari bilgisayar entegrasyonları konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olmaları sağlanmaktadır.

ÜCRETSİZ İŞ DESTEK DEPARTMANI

Bilgisayarlı Muhasebe kursu öğrencilerimiz, kurumsal üyelerimizin de aralarında bulunduğu yüzlerce işletmeye İş Destek Departmanımız tarafından tavsiye edilmekte, somut personel talepleri ise sadece öğrencilerimizden karşılanmaktadır. İş Destek Departmanından faydalanmak ücretsiz olup mezun olduktan sonraki iki yıl için geçerlidir.

NEDEN ERAKA KARİYER’DE MUHASEBE EĞİTİMİ?

 • Kurumumuz, ulusal ve uluslararası alanda verdiği sertifikalı eğitimler ile konusunda uzman ve mesleklerinde kariyer sahibi eğitim kadrosu ile hizmet vermektedir.
 • Kurumumuzdaki eğitim içeriklerinin tümü, sektör uzmanları, danışmanlar ve üst düzey yöneticiler tarafından sürekli güncellenmektedir. Eğitimler teorik bilginin yanı sıra tamamen uygulama eksenli olarak planlanmaktadır. Öğrencilerimize, kurumumuza adım attıkları andan iş hayatına atılacakları sürece kadar “İş destek Atölyemiz” ücretsiz olarak destek vermektedir.
 • Eğitim Tekrar Garantisi : Eğitimlere devam şartını sağlamış katılımcılar kendilerini yeterli görmedikleri takdirde almış oldukları eğitimi 6 ay içerisinde ücretsiz olarak bir daha alma hakkına sahiptirler. “Era Kariyer Akademisi’nde başarı garantidir.”
 • Ücretsiz Eğitim Meteryalleri ve Dökümanlar: Eraka Kariyer Akademisi’nde katılımcılara eğitim süresinde verilen her türlü eğitim metaryeli ve eğitim setleri ücretsizdir. Bu yayınlarla ek olarak uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış ek ders materyalleri ve ders notları gibi eğitim kalitesini artıran yayınlar verilmektedir.
 • Modern Ofis Sınıflar ve Teknolojik Altyapı : Tüm sınıflarımız kalabalık sınıfların dezavantajlarından arındırılmış maximum 12 kişilik olarak tasarlanmıştır. Eğitimler görsel yayın ve projeksiyon cihazları eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
 • Sektör Uzmanlarından Oluşan Eğitmen Kadrosu:Geniş ve uzman bir eğitmen kadrosuna sahip olan Era Kariyer, eğitmenlerin seçiminden bireysel gelişimlerine kadar olan tüm süreçte toplam kalite sistemini uygulamaktadır Eraka Kariyer’in uzman eğitmen kadrosu ilgili sektörlerde en az 10 yıllık piyasa tecrübesine sahip, ilgili mesleki mevzuat ve uygulamalara hakimdir.
 • Kariyer Planlama Koordinatörlüğü: Eraka Kariyer Eğitim Merkezi bu hedefi gerçekleştirebilmek için “Kariyer Planlama Koordinatörlüğü”nü kurmuştur. Bunun yanı sıra öğrencileri için hizmet verdiği şehirlerde kurmuş olduğu “İş Destek Atölyesi” sayesinde gerek öğrencilerinin iş bulmalarına yardım edebilmek gerekse şirketlerin bu Atölyel üzerinden kalifiye eleman bulmasına yardımcı olmaktadır.

Bilgisayarlı Uygulamalı Muhasebe Eğitimleri; Muhasebe müdürleri , Finans uzmanları ve Mali Müşavirlerden oluşan uzman kadroyla birlikte uygulama eksenli olarak verilir. Eğitimle birlikte kursiyerlerimizin piyasada yer edinebilmeleri için temel ön muhasebe uygulamaları ile birlikte sektörler bazında değişen ve kullanılan ticari bilgisayar entegrasyonları konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olmaları sağlanmaktadır.

ÖN MUHASEBE VE BEYANNAMELER

 • İşletmenin Tanımı
 • Tacirin Sınıflandırılması
 • Serbest Meslek
 • Basit Usulde Vergiye Tabi Olanlar
 • Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olanlar
 • V.U.K.’a Göre Defter Tutmayacak Olanlar
 • V.U.K.’a Göre Defter Tutacak Olanlar
 • Defter Tutma Bakımından Tacirin Sınıflandırılması
 • Mükellefin Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Ödevleri
 • Muhasebe ve Fonksiyonları
 • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • İrsaliye Çek, Senet, Tahsilat Makbuzu, Tediye Fişi, Gider Makbuzu
 • Diğer Ticari Belgeler
 • Muhasebe Fişleri
 • Asılması Zorunlu Belgeler
 • KDV Beyannamesi doldurulması
 • Muhtasar Beyannamesi doldurulması

BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI

 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Tüm Muhasebe Hesapların İncelenmesi
 • Gerçek Evraklarla bilgisayar ortamında kayıt yapma
 • Banka, Kasa, Stok, Cari, Çek-Senet Takibi
 • Fatura Düzenleme, Giriş ve Çıkışlarınını bilgisayar ortamında yapmak.
 • Ön muhasebe Bilgileri
 • Cari Hesaplar
 • Stok İşlemleri
 • Fatura & İrsaliye & Sipariş İşlemleri
 • Çek & Senet İşlemleri
 • Banka İşlemleri
 • Kasa İşlemleri
 • Kullanıcı İşlemleri
 • Muhasebe Entegrasyon İşlemleri
 • Raporlar

NETSİS

LOGO

Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe kursu sonunda, sınavlara katılarak Devlet Memurluğu sınavlarında ve resmi/özel kurumlarda geçerli olan Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Milli Eğitim Sertifikasını da alabilirsiniz.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Sertifikası
 • Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi NETSİS VE LOGO Başarı Belgesi
 • Bilgisayarlı Muhasebe Başarı Sertifikası
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri

Yapım Aşamasında...

Yapım Aşamasında...